Turlederordningen

Private ture med tilskud til Turlederen.

Telemarkforum vil gerne styrke tilbuddene til medlemmerne i løbet af sæsonen. Derfor præsenterer vi nu TURLEDERORDNINGEN. Herunder kan medlemmerne selv arrangere ture i mindre grupper med økonomisk støtte fra telemarkforum, og dermed få endnu bedre muligheder for at komme ud og lege i sneen.

Ved en turleder forstås en person i klubben med et ordentligt kendskab til et skiområde, og som i minimum en 4 hele dage stiller sig til rådighed til en fællestur.
Turlederens opgaver er at være behjælpelig med at organisere turen (fx transport og ophold) samt både inden og under turen løbende at være til rådighed med gode tips, vejledning og turforslag.

Turlederen er hverken forpligtet som guide eller skilærer på turen, og den enkelte deltager er til en hver tid ansvarlig for sin egen sikkerhed! Turlederen skal altså ikke ”holde turdeltagerne i hånden”, men skabe rammerne for at andre medlemmer får en god tur og kan lære et nyt sted at kende.

For hver tur yder Telemarkforum et tilskud på op til 2500,- til turlederen. Eneste krav er at turen annonceres i god tid til medlemmerne. Beløbet udbetales efter turen. Har du lyst til at være turleder for en tur med Telemarkforum, så send en ansøgning til Telemarkforum på adressen: bestyrelse@telemarkforum.dk, udfra nedenstående retningslinier. Ansøgningen behandles og godkendes af telemarkforums bestyrelse.

Retningslinier for ansøgning:
Ansøgningen om at organisere en Turledertur skal som minimum indeholde oplysninger om tid, sted, transport- samt  overnatningsmuligheder, skimuligheder i området og evt. krav til deltagernes egenfærdigheder.
Angiv desuden tilmeldingsfrist og kontaktoplysninger til turlederen.

Krav til turer under TURLEDERORDNINGEN.
Koncept: turen er en skitur med telemarkskiløb i centrum.
Varighed: minimum 4 hele dage.
Deltagere: alle skal være medlemmer af Telemarkforum.
Beskrivelse af turen efter retningslinierne herover.
Bestyrelsen forventer et bidrag til klubbladet i form af fx en artikel og billeder fra turen.
NB! Der kan ikke søges om støtte til deltagelse i Telemarkforums to officielle ture: Telemarkfestival (også kendt som Hemsedalturen) eller Uge 5 turen.

Ansøgningen skal indsendes i god tid! Gerne op til 2 måneder før turen. Jo før, jo bedre! Og jo større chance er der for at nå ud til medlemmerne, så turen bliver til noget. Men tøv ikke med at sende en ansøgning ind, selvom tiden er knap, bestyrelsen glæder sig altid til at se medlemmernes turforslag.

Mange glade skihilsner og ønsket om en rigtig god tur!
Telemarkforums bestyrelse

Det med småt:

Der kan være 1 eller evt. 2 arrangører på en turledertur.

Vi opfordre folk til at have styr på deres rejseforsikringer i forhold til de nye regler der trådte i kraft den 1-1-2008.

Der er lukket for kommentarer.