Persondatapolitik

Telemarkforum har vedtaget en politik der omhandler data på medlemmer og aktive bidragere til foreningens virke.
Telemarkforum har for at minimere arbejdet og øge persondatasikkerheden valgt en løsning hvor medlemmerne hvert år skal genindmelde sig.
Ifm. ture og medlemskab indhenter Telemarkforum almindelige personoplysninger (Navn, adresse, alder, email og telefonnummer).
Telemarkforum indhenter pt. ikke personfølsomme oplysninger (CPR numre, pasnummer, børneattest, strafbare forhold).
Bestyrelsen er ansvarlig for data, og for at håndtere evt. forespørgelser/sletning/rettelser på data fra medlemmer.  Specifikt er det den i bestyrelsen som har ansvar for IT/shoppen som er ansvarlig og løser de praktiske aspekter af denne opgave.
Medlemmer kan henvende sig til info@telemarkforum.dk ifm. forespørgelser/sletning/rettelser af deres egne data.
Data opbevares kun på den kodeords sikrede hjemmeside hvorfra medlemskab og tursalg afvikles.
Medlems- og turoplysninger opbevares i maksimalt 2 år. Herefter slettes alle indhentede oplysninger.

Fortegnelse (dokumentationskrav)

Det er udelukkende bestyrelsen, turarrangører og webmaster som har adgang til data.
Dog vidergives én gang årligt medlemskabsoplysninger eksklusivt til Danmarks Skiforbund.