Bestyrelsesmøde 2014-07-02

Referat best. møde TF 2/7-2014.

Til stede:

Erik, Thomas, Jesper, Andreas, Christoffer, Jakob

Afbud: Casper.

 1. 1.     Hemsedalgruppen: Se særskilt referat.

Highlights: Madstop på Krødderen udgår pga ny motorvej, vi opfordrer til madpakke og gør os erfaringerne.

Revidering af undervisningstilbuddet og instruktør evaluering.

Flytning af fest til fredag og afterski til lørdag.

Hyttepris samme som sidste år, hytterne er booket.

Vi udvider ikke kapaciteten ud over Veslestølen.

Skileje: Ny leder af skilejen hos Skistar. Andreas har haft møde med dem i juni, om udarbejdelse af en ny procedure.
Der bliver kun mulighed for at leje ski torsdag kl 7, hvis man har forudbooket. Har man ikke forbooket, må man vente til kl 9.

 

 1. 2.     Logo varer til jubilæumssæson’en.

Jesper tager fat i Buff/Ragtex omkring 200 stk med jubilæums tryk.

Jubilæumslogo skal laves. CS laver udkast i guld og med 20års logo.

Casper sørger for produktion af stickers.

 1. 3.     Børneafdelingen.

Der har været afholdt møde, Casper har udsendt separat referat.

 1. Uge 11 turen.

Stephanie Le Fontainage vil gerne arrangere turen til næste år. Hun har erfaring med arrangering af ture fra Ungdommens Røde Kors.
Andreas kender hende fra URK, så han følger den op med Stephanie. Erik er bestyrelsens kontaktperson, men kommer ikke til at være primus motor på turen.

Trine kunne også være et bud på en der kunne medvirke til at arrangere.

Kunne meget vel være samme hytte. God ide at hyre en guide for en dag eller to.

 

 1. 5.     Hjemmesiden.

Der arbejdes på at lave personlig identificering på tilmeldingen til festivallen, så vi kan komme de sidste der ikke er medlem af TF til livs.

Festivallen sælges gennem det nye tunnel plug-in.
WP shoppen bevares til brug for alle andre aktiviteter.

 1. 6.     Økonomi.

Regnskab for festival 2013: omsætning 1.106.300,- resultat 160.784,-

Ifm med godkendelse af foreningen til at modtage betaling med Mastercard og udenlandske Visa kort, skal vi leve op til en række krav fra bank, NemID, CVR og Nets.

Der skal bl.a. tilføjes nogle ting til vedtægterne omkring tegningsberettigelse.

I den forbindelse vil vi selv gerne indføre en regel om at der skal to godkendere til at godkende betalinger over et vist beløb.
Jakob tjekker mulighederne med bank.

Det nye medlemssystem fungerer rigtig godt. Vi er nede omkring 10 deltagere på festivallen, som vi ikke kan identificere som medlemmer af TF.

 1. 7.     Mødediciplin.

Intet at bemærke. Ét afbud, resten mødt.

 1. 8.     Klubtøj:

Thomas har forsøgt at få fat Tine fra Aalborg Skibklub, for at få noget sparrring til hvordan man kommer i gang med at søge logo sponsorater til klubtøj. Tine er ikke let at få fat i.

Thomas har talt med Henrik fra Bjergkæden om Patagonia og Salomon.

Henrik vender tilbage med pris på 50 sæt.

Jesper får pris på sæt fra HH og Bergans på 50 sæt

Hvad skal reklamepladserne på tøjet koste?

Flemming Steenvinkel fra Hareskovens skiklub ved måske noget?

CS har lavet størrelsesfordeling. Den ligger sammen med ref.

 

 1. Rabatordninger gennem DSKIF.

Medlemmer kan opnå forskellige rabatter fra bl.a. Skistar, DFDS

Klubber kan opnå rabat fra SAS, Hestra,
Jakob udsender mail til medlemmer omkring disse ordninger.

 

 1. Den Danske Skiskole vs DSKIF ”dramaet”.

Konflikten bar tydeligt præg af at bunde i noget personfnidder mellem de to formænd.

Repræsentantskabsmødet mundede ud i at der skal være et fortsat samarbejde mellem de to organisationer, og der skal være udvikling fra begges side.

 

 1. 11.  Næste møde.

Doodle udsendes omkring møde i en af de sidste to uger i august. Gruppen har møde 31/8.

Møde afholdes hos Erik.

 

 

 

 

Skriv et svar