Nyheder

Sidste nyt – juli 2018:

Strukturelle ændringer:

Telemarkforums bestyrelse og Hemsedaludvalget har i dette forår i fællesskab besluttet at forsimple strukturen i foreningen for at lette beslutningsvejene og økonomistyringen internt ved en konsolidering af bestyrelse og udvalg.

Det betyder, at Hemsedaludvalget er blevet nedlagt, og planlægningen af festivalen herefter overgår til bestyrelsen. Den nyvalgte bestyrelse på årets generalforsamling består af Thomas Jul (genvalgt), Katrine Schenstrøm Møller, Andreas Frandsen, Stephanie de Fontenay og Dagmar Øye (alle tidligere i Hemsedaludvalget) og nytilkomne Jacob Fischer.

Bestyrelsen har haft det første møde og er konstitueret med Thomas Jul som formand og Stephanie de Fontenay som kasserer.

Planlægningen af årets telemarkfestival er allerede i fuld gang, selv om temperaturen ellers ikke leder tankerne hen på skiløb lige for tiden. Der kommer mere information om medlemskab, tilmelding m.m. i starten af september.

GDPR – persondataloven:

Som forening er vi naturligvis opmærksomme på den nye GDPR. Vi arbejder på en løsning, som overholder reglerne for datahåndtering samtidig med, at den tillader vores medlemmer og festivaldeltagere at komme i kontakt med hinanden.

Mere information om dette vil følge, efterhånden som vi får det implementeret.

Vi anbefaler desuden at følge vores side på Facebook, så I får notifikationer om nyheder og opdateringer fra foreningen.

Varme sommerhilsner fra Telemarkforums (nye) bestyrelse!