De syv lavine tjekpunkter

De 7 lavinetjekpunkter må aldrig stå alene. De kan bruges som et simpelt hjælpemiddel når du bevæger dig rundt i bjergene, uden for pisten.
Den simple regel er som følger. Hvis 3 eller flere at punkterne er opfyldt, så holder man sig langt væk fra den givne side.

Først følger de 7 punkter fordansket. Derefter en diskussion om metoden fra den norske hjemmeside www. snoskred.no som er kompetente på området.

For at se hele artiklen om forskningen bag de 7 tjekpunkter tryk HER.

De 7 Tjekpoints:
-Friske skred indenfor 48 timer
-Ny vægt på snedækket / 48 timer
-Typisk skredbane
-Terrænfælde/konsekvens
-Lavinevarsel 3 eller derover
-Whumf-lyde/rids el. anden ustabilitet
-Nylig opvarmning. Sol/regn/varm vind

De syv checkpoints kommer fra en studie gjort av Canadian Avalanche Association (http://www.avalanche.ca/ -> Knowledge Centre -> ADFAR project), hvor de nyeste regelbaserte beslutningsverktøyer til vurdering av skredfare blev sammenlignet. Basert på data fra 751 skred hendelser fant forfatterne Ian og Pascal ut at en checkliste med syv punkter var den mest preventive av verktøyene. Dessuten var denne metode en av de minst restriktive med hensyn på hvilket terreng man kunne kjøre i når skredfaren var stor.

De syv punkter er:
– Friske skred i området innenfor 48 timer
– Ny vekt på snødekket de siste 48 timer (nysnø, vindtransportert snø eller regn)
– Typisk skredbane
– Terrengfelle (trær, klipper eller lavning som gjør at konsekvensene ved å bli tatt av skred blir store)
– Varslet skredfare på “Markert” (3) eller derover
– Tegn på ustabil snø (riss i snøen, “wumf” lyde, eller hule lyde)
– Nylig oppvarmning av snødekket av sol, regn eller varm luft

Hvis tre eller flere av disse punktene er oppfylt, bør man velge annen rute, eller snu. Basert på de brukte data fant Ian og Pascal at 92% av alle ulykker kunne ha vært unngått hvis gruppene hadde brukt denne regel.

Artikkelen finnes på http://avalancheinfo.net

Håper dere har snø i Danmark…

Af Kalle Kronholm 2006.